خبر خوش بخشدار کوهپایه در آخرین روزهای سال؛

افتتاح خط آبرسانی شُرب دهستان زفره در آینده ای نزدیک/ حضور مردم در انتخابات روح تازه ای به کالبد کشور دمید

تودشکی در حاشیه افتتاح ایستگاه انتظامی دهستان زفره گفت: نیروهای نظامی و امنیتی نقش بسزایی در خصوص تامین آرامش مردم در شهرهای کوچک و روستاهای حاشیه ای به عهده دارند و در این رابطه احداث ایستگاه های انتظامی کمک شایانی به این امر می کند.

آخرین اخبار