در سالن تختی شهر حسن آباد؛

افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در سالن تختی شهر حسن آباد

المپیاد درون مدرسه ای راهی برای افزایش روحیه همکاری و تعامل سلامت روحی روانی و جسمی دانش آموزان می باشد

آخرین اخبار