بخشدار جرقویه سفلی خبر داد:

آخر هفته پربار در افتتاح 5 پروژه جرقویه سفلی/ خطر هنوز بیخ گوش جاده ی نصرآباد به محمدآباد است

بخشدار جرقویه سفلی از افتتاح 5 پروژه مهم این بخش با حضور فرماندار شهرستان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار