سرپرست بخشدار بخش جلگه خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهر هرند با حضور استاندار اصفهان

بخشدار بخش جلگه از افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهر هرند با حضور استاندار اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار