به منظور بهره بردن از برکات معنوی این عید بزرگ؛

اعمال و آداب عید غدیر خم

در تاریخ اسلام دو حادثه بسیار مهمّ و بزرگ اتفاق افتاده است که از یکی رسالت و از دیگری امامت به وجود آمده است.

آخرین اخبار