نوشتاری از آیت الله العظمی صافی به مناسبت لیالی قدر؛

شب قدر ؛ مبدأ تاریخ کمال بشریت

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در نوشتاری به مناسب شب های مبارک قدر تاکید کرد: اگر این شب نبود، تمدّن عظیم اسلامی با آن همه ارزش‎ها و علوم معارف، اخلاقیّات، عرفان، فقه و شخصیّت‎های والای پرورش یافته در دامن آن نیز وجود نداشت.

آخرین اخبار