میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) وامام جعفرصادق(ع) مبارک؛

نـبى اكرم، پیام آور رحمت و وحدت در اوج قله ى عالم آفرينش

17 ربیع الاول که مقارن به خجسته زاد روز نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع)است یکی از چهار روزی است که در تمام سال به فضیلت روزه امتیاز دارد.

مهم‌ترین اعمال روز ۱۷ ربیع‌الاول

عارف کامل میرزاجواد آقاملکی تبریزی(ره) در کتاب المراقبات شرحی در اعمال روز ۱۷ ربیع الاول آورده است.

آخرین اخبار