رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان:

پایان آذرماه آخرین مهلت بخشودگی جرایم رانندگی/ اعمال جریمه دو برابری پس از ۶۰ روز

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان با بیان اینکه آخرین مهلت بخشودگی جرایم مازاد رانندگی تا پایان آذر ماه جاری است، گفت: بخشودگی جرایم مازاد تنها مربوط به سال ۹۵ نیست و سال های۹۴ و ۹۳ را نیز شامل می شود.

آخرین اخبار