چرا تحریم‌ها با برجام 2 و 3 و 4 و…هم لغو نمی‌شود؟

تحریم‌ها حتی با اجرای برجام های 2 و 3 و 4 و…هم لغو نمی‌شوند و با ابر، باد، مه، خورشید و فلک نباید برجام را بزک کرد. برای مقابله با این مناسبات پیچیده، تنها راه اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.

آخرین اخبار