تأخیر چندباره سازمان استاندارد در اعلام نتیجه آزمون کیفی بنزین/ دلیل تعویق‌های مکرر چیست؟

اعلام نتایج آزمون کیفیت بنزین از سوی سازمان استاندارد چندمین بار به تعویق افتاد.

آخرین اخبار