عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:

برخی وزراء در حال طفره رفتن از اعلام صورت اموال خود هستند/اعلام اموال یک قانون است و باید اجرا شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعلام صورت اموال وزاء، فرزندان و خانواده آنها به نمایندگان مجلس یک قانون است اظهار داشت: این قانون بایستی اجرا میشد، دولت در این رابطه کوتاهی کرده است.

آخرین اخبار