به کاربستن همزمان موشک و مذاکره یک راهبرد ملی است

اعلام برجام های دیگر نیز هدف گیری مسائل موشکی و نفوذ منطقه ای ایران اسلامی و انقلاب اسلامی است که قطع به یقین در ادامه دست روی آنها می گذارند و خواهان بی اثر کردن این موارد هم می شوند.

آخرین اخبار