مدیرکل سازمان حج و زیارت استان خبر داد:

اعلام اولویت های جدید عمره در استان اصفهان

مدیرکل سازمان حج و زیارت استان اصفهان با بیان این که تا کنون یک سوم ظرفیت کاروان های عمره استان اصفهان برای اعزام در مرحله دوم تکمیل شده است، از اعلام ۲۰ اولویت جدید خبر داد.

آخرین اخبار