حاج حسن جوان انقلابی سال 57 از اژیه؛

اعلامیه ای که در جعبه های گز جاسازی شد/ شعار نویس شرق اصفهان بودم

در اژه یک نفر تلویزیون داشت که تمام جمیعت برای دیدن ورود امام و استقبال پرشوری که در تهران به منزل آنها می رفتند به گونه ای که شور و نشاط عجیبی بر منطقه شرق اصفهان حاکم بود.

آخرین اخبار