معاون امور روستایی استانداری اصفهان:

نبود اشتغال عامل اصلی مهاجرت روستاییان شرق اصفهان/ تسهیلات میلیاردی برای ایجاد اشتغال ایجاد می شود

جهانبخش بیکاری را عمده ترین معضل منطقه شرق دانست و گفت: تسهیلات ویژه ای میلیاردی با کمترین بهره بانکی برای تشکیل شرکت های تعاونی روستایی جهت اشتغالزایی در نظر گفته شده است.

آخرین اخبار