در دیدار اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان با امام جمعه ورزنه مطرح شد:

توجه ویژه به قشر محروم شرق اصفهان مد نظر مسئولان قرار گیرد

مشاور اجتماعی استانداری اصفهان گفت: تفکر و پیگیری جهت ایجاد اشتغال ویژه جوانان منطقه از جمله توجهات ویژه مسئولان در مرحله میان مدت و مرحله عاجل کمک رسانی به محرومین این منطقه می باشد.

آخرین اخبار