مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

نیاز پل‌های زاینده‌رود به پایش مرتب؛ دیوارنوشته‌های پل‌های تاریخی اصفهان پاکسازی می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: پل‌های تاریخی زاینده‌رود از نظر مرمتی نیازمند توجه بیشتری هستند به ویژه در شهر اصفهان که طی سال‌های اخیر با خشکسالی مواجه شده است.

آخرین اخبار