روانشناس و مشاور خانواده

بیکاری، سلامت روان خانواده را تهدید می کند

افسردگی و نگرانی، بحث های مکرر، احساس ناامیدی و کاهش اعتماد به نفس تنها برخی از نشانه های بیکاری است. پدیده ای که این سال ها سلامت روان بسیاری از خانواده ها را با تهدید مواجه کرده است.

مرد شیشه ای 7نفر از اعضای خانواده خود را کشت

امروز صبح شهر اهواز شاهد حادثه ای خونین بود.

آخرین اخبار