در جلسه معتمدین هیئت اجرایی؛

اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان در اصفهان تعیین شد

8 عضو اصلی و 5 عضو علی البدل اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان اصفهان در جلسه معتمدین هئیت اجرایی تعیین شدند.

آخرین اخبار