اخاذی از مردم با تکنولوژی؛

فالگیری و رمالی توسط اپراتورهای تلفن همراه برای درآمد بیشتر+عکس

فال گیری علاوه بر اینکه بدعت در دین به حساب می آید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نیز یک معظل بزرگ است که خانواده های زیادی قربانیان اقتصادی و اجتماعی آن هستند.

آخرین اخبار