مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت:

حجاج مقررات کشور عربستان را رعایت کنند

مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت تاکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه تنش، حجاج قوانین و مقررات عربستان بعنوان کشور مقصد و میزبان را رعایت کنند تا هیچ مشکلی پیش نیاید.

آخرین اخبار