گزارش تصویری:

اعزام دانش آموزان دختر بن رودی به سرزمین نور/ عکس

با همکاری اداره آموزش و پرورش و حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي شهيد رجايي بخش بن رود تعداد 44 نفر از دانش آموزان دختر به منطقه عملیاتی جنوب اعزام شدند.

آخرین اخبار