نایب رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان اصفهان:

7 درصد ورزشکاران اعزامی در کاروان غدیر از اصفهان بودند

نایب رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان اصفهان گفت: هفت درصد از ورزشکاران اعزامی در کاروان غدیر از استان اصفهان بوده‌اند که این افراد توانستند 14 درصد کل مدال‌ها را کسب کنند.

آخرین اخبار