رییس پلیس آگاهی استان اصفهان:

انعکاس خبر اعدام خانوادگی در شهرضا افکار عمومی را جریحه دار می کند

پدری در شهرستان شهرضا دو دخترش را به دار آویخت و پس از آن خودکشی کرد.

آخرین اخبار