معاون امور پيشگيری بهزیستی استان اصفهان:

اعتیاد 7 هزار دانش‌آموز اصفهانی/‌ناامیدی علت اصلی اعتیاد جوانان و نوجوانان

معاون امور پيشگيری بهزیستی استان اصفهان گفت: یک درصد از کلیه دانش‌آموزان استان اصفهان معادل 7 هزار دانش‌آموز دچار اعتیاد هستند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

طرح مقابله با کاهش سن اعتیاد در اصفهان اجرایی می‌شود

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: با هدف جلوگیری از شیوع اعتیاد و کاهش سن گرایش به مصرف مواد مخدر، طرح مقابله با کاهش سن اعتیاد در اصفهان اجرایی می‌شود.

آخرین اخبار