عادت هایی که به اعتیاد تبدیل شده اند؛

۴ اعتیاد که ۹۰ درصد ما با آن‌ها درگیر هستیم

انسان‌ها در عصر حاضر به انجام برخی کار‌ها چنان عادت کرده اند که می‌توان گفت، گرفتار اعتیاد شدید به آن شده اند، این اندازه وابستگی به انجام برخی کار‌ها می‌تواند بر زندگی فرد اثر منفی گذاشته باعث نابودی زندگی او شود.

اثرات سوء مواد مخدر؛

بلای خانمان سوز اعتیاد، آتشی به خانه همسایه انداخت/ تصاویر

مردم 40 ساله معتاد، ساکن یکی از شهرهای شرق اصفهان، بر اثر مصرف مواد مخدر و عدم حالت طبیعی، دو اتاق خانه همسایه را آتش زد.

آخرین اخبار