نایب ‌رئیس شورای شهر اصفهان خواستار شد

اختصاص کمپ اختصاصی ترک اعتیاد بانوان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کمپ اختصاصی ترک اعتیاد برای بانوان یکی از نیازهای ضروری در این شهر است.

آخرین اخبار