همزمان با سراسر کشور؛

شرق اصفهان، اعتکاف کجا بریم؟

اعتکاف مهمانی عاشق و معشوق در خانه ی خداست تا اواز بندگی سرداده و عفو و بخشش از عمق جان سر دهیم.

به روز رسانی

اعتکاف کجا بریم

همزامان با فرا رسیدن ایام پرفیض اعتکاف در خانه خدا، با اصفهان شرق همراه شوید.

آخرین اخبار