در جلسه برگزاری اعتکاف در ورزنه مطرح شد؛

18 مسجد پذیرای معتکفین بُن رودی

عصر امروز با حضور رابطين اعتكاف اولين جلسه ستاد برگزاري مراسم معنوي اعتكاف در ورزنه همراه با برنامه ريزي در هر چه بهتر برگزار شدن اين مراسم معنوي برگزار شد.

در جلسه برگزاری اعتکاف در ورزنه مطرح شد؛

18 مسجد پذیرای معتکفین بُن رودی/ اعتکاف تمرینی برای مبارزه با هوای نفس

با حضور رابطین اعتکاف عصر امروز اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ورزنه همراه با برنامه ریزی در هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم معنوی برگزار شد.

آخرین اخبار