رییس سازمان تبلیغات بخش بن رود:

15 مسجد بخش بن رود میزبان معتکفین خواهند شد

امسال در 15 مسجد شهر ورزنه وروستاهای بخش بن رود مراسم معنوی اعتکاف برگزار می‌ شود

آخرین اخبار