روایت رهبر انقلاب از اصول امام (ره):

ریگان به امام(ره) پیغام داد اما امام به هیچ گرفت/ اعتماد نکردن به وعده‌ مستکبرین جزو «اصول امام» است

رئیس‌جمهور آمریکا ریگان، که رئیس‌جمهور مقتدری هم بود – به امام نامه نوشت و پیغام فرستاد و آدم فرستاد، ولی امام وعده‌های او را به هیچ گرفت.

آخرین اخبار