نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم:

شرایط امروز ایران با زمان عهدنامه ۱۹۸۱ الجزایر بسیار متفاوت است

نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم عنوان کرد: تفاوت عهدنامه الجزایر و برجام زیاد است، چرا که برجام در شرایطی بسته شد که آمریکا شدیدا به مذاکرات نیاز داشت، و جمهوری اسلامی ایران نیاز مند نبود، ولی در بحث عهدنامه الجزایر وضعیت به گونه ای دیگر بود.

آخرین اخبار