یافته های جدید نشان می دهد؛

احتمال افسردگی کودکان چاق در بزرگسالی بیشتر است

مطالعه جدید نشان می دهد کودک دارای اضافه وزن با مشکلات بلندمدت سلامت روان مواجه است.

یک جامعه شناس

استفاده بی رویه وسایل آرایشی، ناشی از بیماری‌های روحی و روانی است

یک جامعه شناس تاکید کرد: استفاده از لوازم آرایش به شکل افراطی و غیر عادی ریشه در اعتماد به نفس پایین و خود کم بینی در افراد دارد، که باعث می شود افراد، از لوازم آرایش زیاد و نادرست استفاده کنند.

آخرین اخبار