امام جمعه شهر ورزنه:

اعتماد به آمریکا ساده اندیشی است/ هر عاملی باید از مجرای قانونی پیگیری شود

حجت الاسلام شامحمدی گفت: بی تردید اگر احتمال بدهیم قانونی به اشتباه مصوب شده باید برای ملغی شدندش به مسولین امرمراجعه کرده وازمجاری قانونی پی گیر این مسئله باشیم.

آخرین اخبار