شهردا اصفهان:

میثاق با شهدا پایانی ندارد/ پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی مدیون خون شهداست

جمالی نژاد گفت: رشادت ها و پایمردی شهدا و جانبازان انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگویی برای جهانیان به شمار می رود و همین پایمردی آنان بود که اکنون هیچ ابر قدرتی در دنیا جرات تعرض به خاک به ایران اسلامی را ندارد.

آخرین اخبار