آیت‌الله مکارم‌شیرازی:

بعضی ها در تشخیص مشکلات واقعی مردم به بیراهه می روند/بانک ها مردم را بیچاره کرده اند

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: مشکل واقعی مردم مشکل بانک‌هاست که مردم را بیچاره کرده است، مشکل مردم بنا‌های فرسوده در سراسر کشور است که با یک زلزله موجب تلفات زیادی می‌شود، مشکل مردم جوانان بیکار است، مشکل مردم تعطیل شدن کارخانه هاست نه حضور در استادیوم‌های ورزشی؛ چرا بعضی‌ها به بیراهه می‌روند؟

آخرین اخبار