مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان:

نرخ سزارین در اصفهان به ۶۵ درصد کاهش یافته است

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: نرخ سزارین در استان به انجام اقدامات مختلف به ۶۵ درصد کاهش یافته که قصد داریم نرخ سزارین استان را به ۳۵ درصد کاهش دهیم.

آخرین اخبار