در واکنش به تعویق ۶ ماه حقوق انجام شد؛

تجمع کارگران شرکت کیسون در بخشداری بن رود/ عکس

کارگران پروژه شبنم –مشک ورزنه امروز نهمین روز تجمع خود را پشت سرگذاشتند.

طرح موضوع به پنجمین روز خود رسید؛

خواسته کارگران شرکت کیسون در ایستگاه راه آهن شهر ورزنه از مسئولان/ تصاویر

کارگران شرکت کیسون ( اجرا کننده پروژه دو خطه کردن راه آهن شبنم –مشک ) در ایستگاه راه آهن شهر ورزنه پنجمین روز طرح خواسته خود از مسئولان را پشت سرگذاشت.

نوشتاری بر حقوق کارگران(1)

پیشبرد امور در طبق پرداخت به موقع حق و حقوق کارگران

توجه به اهمیت کار و کارآفرینی و رعایت حقوق کارگر و کارفرما نیز یکی از عوامل پیشرفت مادی و معنوی فردی و اجتماعی است و جامعه ای سرشار از نشاط و پویایی خواهد بود که افراد آن اهل کار و تلاش باشند و به اهمیت این موضوع توجه داشته و نهایت دقت را در عمل به وظیفه معمول دارند؛

آخرین اخبار