برشی از تاریخ

اعتراف ظریف به بی‌تجربگی و اقدام غیرعقلانی

در آن زمان تنها کسانی که با مقررات سازمان ملل آشنایی داشتند، ما بودیم و اصرار داشتیم که حتی اگر کسی یک کلمه نیز راجع به جمهوری اسلامی ایران صحبت کند، ما پاسخ آن را بدهیم.

آخرین اخبار