رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان؛

جاری شدن 400 میلیون متر مکعب آب برای کشت پاییزه شرق اصفهان / کشاورزان اعتراض دارند

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: طبق مصوبه شورای عالی آب قرار است 400 میلیون متر مکعب آب از سد زاینده رود برای شرق اصفهان آن جاری می شود که این میزان مورد اعتراض کشاورزان است.

آخرین اخبار