عصر فردا برگزار می شود؛

تجمع اعتراض آمیز مردم شهر ورزنه به اعدام شیخ نمر

مردم شهر ورزنه با حضور باشکوه خود در راهپیمایی روز سه شنبه اعتراض خود به اعدام شیخ نمر توسط رژیم آل سعود را اعلام می دارند.

آخرین اخبار