موج اعتراضات به امتحانات نهایی در سراسر کشور/ آموزش‌وپرورش: عجیب است

اعتراض دانش‌آموزان به امتحانات نهایی در شرایطی از امتحان شیمی آغاز شد که هم‌اکنون در سراسر کشور موجی از اعتراض به دشواری امتحانات نهایی شکل گرفته و دامنه آن از یک درس فراتر رفته است.

آخرین اخبار