“منتقدان” همچنان در سیبل توهین دولتی ها /آقای روحانی! از شما انتظار دیگری می رود

چیزی که از شعار دولت مشخص است و بارها هم در سخنرانی‌های رئیس‌جمهور به آن اشاره‌شده است، برخورد مناسب و منطقی با منتقدان است؛ اما برخلاف شعارهای دولت و دولت‌مردان، طی دو سال گذشته منتقدان دولت همواره با بی احترامی و توهین‌های رئیس‌جمهور مواجه شده‌اند.

وزیر بهداشت در دانشگاه تهران:

افراطی‌گری در دانشگاه جایی ندارد

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه اعتدال و تدبیر بیش از هر چیزی متعلق به دانشگاه است گفت: افراطی‌گری در دانشگاه جایگاهی ندارد.

آخرین اخبار