3 روز مانده به عملی شدن وعده ها؛

شمارش معکوس برای برگزاری اولین نماز در مصلی اصفهان

پس از ۲۰ سال مصلی اصفهان قرار است میزبان نماز گذارانی باشد که تا کنون در گرما و سرما در میدان نقش جهان نماز جمعه را برپا کرده اند.

آخرین اخبار