زرگرپور:

طی ۲ سال گذشته تنها ۱۰ درصد از اعتبارات پژوهشی استان تخصیص یافته است

استاندار اصفهان با بیان اینکه در ۲ سال گذشته تنها ۱۰ درصد از اعتبارات پژوهشی استان اصفهان تخصیص یافته است، گفت: این در حالی که در این استان باید منابع بیشتری برای پژوهش خرج شود.

آخرین اخبار