استاندار اصفهان:

احیای حوضه زاینده رود با ایجاد تعادل بین منابع و آب جدید امکان‌پذیر است

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه به دلیل خشکسالی در بخش کشاروزی ۲۲ تا ۲۵ درصد سطح زیر کشت کاهش یافته است، گفت: احیای حوضه آبریز زاینده رود با ایجاد آب جدید و همچنین صرفه جویی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف حوضه امکان پذیر است.

آخرین اخبار