استاندار اصفهان:

منتظر تائید صلاحیت‌ها هستیم/ افتتاح قطعه نخست کنارگذر شرق اصفهان در سال 96

استاندار اصفهان گفت: کارگروه تسهیل دولت با تفویض اختیار به استاندار اصفهان، پرداخت مالیات و بیمه را قسط‌بندی کرد و در همین راستا از اتلاف 34 هزار فرصت شغلی جلوگیری شد اما هنوز روند اخراج کارگران ادامه دارد.

استاندار اصفهان:

اعتبارات عمرانی سال آینده استان اصفهان ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد

استاندار اصفهان از تخصیص صددرصدی اعتبارات عمرانی، ۲ درصدی نفت و گاز و ۱۲۰ درصدی اعتبارات جاری حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: اعتبارات عمرانی سال آینده استان ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.

با تصویب مجلس تعیین شد

مردان بعد از تولد فرزند ۲هفته مرخصی تشویقی می گیرند

با تصویب مجلس، کلیه مردان شاغل که صاحب فرزند می‌شوند، از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار خواهند شد.

آخرین اخبار