پرداخت وام 15 میلیارد ریالی کمیته امداد کوهپایه در سال 93

رییس کمیته امداد کوهپایه گفت: کمیته امداد کوهپایه در سال گذشته مبلغ 15/533/000/000 ریال وام پرداخت نموده است

آخرین اخبار