​معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

رتبه سوم کشور در آموزش متوسطه به آموزش و پرورش اصفهان اختصاص یافت

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: رتبه سوم کشور در حوزه آموزش متوسطه به آموزش و پرورش استان اصفهان اختصاص یافت.

استاندار اصفهان:

مجوز احداث بندر خشک اصفهان در سفر رئیس جمهور گرفته شود

استاندار اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان کمترین اتکا را به بودجه‌های دولتی دارد، گفت: مجوز احداث بندر خشک اصفهان باید در سفر رئیس جمهور گرفته شود.

آخرین اخبار