فرماندار اصفهان تأکید کرد:

لزوم نظارت بر امور مالی، اعتبارات دهیاری‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی در اصفهان

فرماندار اصفهان بر رصد، نظارت و دقت بر اجرای پروژه‌ها و هزینه صحیح اعتبارات دهیاری‌ها و شورای بخش‌ها تأکید کرد و گفت: پیشرفت و اجرای پروژه‌ها باید به هنگام و حداقل به صورت فصلی انجام شود.

آخرین اخبار